ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

สัตวแพทย์


Pichai Bunviboolvat

 

     ชื่อ-สกุล: สัตวแพทย์หญิง วิภา  เต็มคุณธรรม

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: wipa.temThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย