ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการพัสดุ


115

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว อรุณี ฉ่องสวนอ้อย

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย