ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

สัตวแพทย์


Nicharee Income

 

     ชื่อ-สกุล: สัตวแพทย์หญิง ณิชารีย์ อินทร์คำ

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย