ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

พนักงานทั่วไป


Boonchu Suparad

 

     ชื่อ-สกุล: นาย บุญชู สุภราช

     วุฒิการศึกษา: 
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย