ค้นหาบุคลากร

ประวัติ


25

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นายสัตวแพทย์ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์

     วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง), วท.ม.(วิทยาภูมิคุ้มกัน),
                            วท.ด. (
สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1525

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Parasitology
- Molecular biology
- Immunology

Responsible Disciplines for Teaching:
- Veterinary Parasitology

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 1. Boonmasawai S., Bangphoomi N., Sungpradit S. Pati N., Tangkoskul T., Thamthaweechok N., Thamlikitkul V. Screening of antimicrobial resistant bacteria in dog shelter in Thailand. Journal of Applied Animal Science 2018;9(1):25-36.
 2. Sungpradit S. One health implementation for village health and livestock volunteers. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2018;49 suppl 1:63-6.
 3. Boonmasawai S., Bangphoomi N., Sungpradit S. Pati N., Tangkoskul T., Thamlikitkul V. Prevalence of microbial Resistant Bacteria in Dogs Resided in Central Region of Thailand. Journal of Health System Research 2017;11(4):572-80.
 4. Jirapattharasate C,Adjou Moumouni PF,Cao S,Iguchi A,Liu M,Wang G,Zhou M,Vudriko P,Efstratiou A,Changbunjong T,Sungpradit S,Ratanakorn P,Moonarmart W,Sedwisai P,Weluwanarak T,Wongsawang W,Suzuki H,Xuan XMolecular detection and genetic diversity of bovineBabesiaspp.,Theileria orientalis, andAnaplasma marginalein beef cattle in Thailand.Parasitol Res.2017;116(2):751-62.
 5. Sungpradit S, Pikhroh R, Thanasaksakul W. Urinary markers in Babesia canis vogeli-infected dogs. Journal of Applied Animal Science 2016;9(1):25-36.
 6. Changbunjong T, Sungpradit S, Kanthasaewee O, Sedwisai P, Tangsudjai S, Ruangsittichai J. Molecular Detection ofTheileriaandBabesiain a Diversity of Molecular Detection of Theileria and Babesia in a Diversity of Stomoxyini Flies (Diptera: Muscidae) from Khao Yai National Park, Thailand. Thai J Vet Med. 2016;46(2):227-34.
 7. Jirapattharasate C, Adjou Moumouni PF, Cao S, Iguchi A, Liu M, Wang G, Zhou M, Vudriko P, Changbunjong T,Sungpradit S, Ratanakorn P, Moonarmart W, Sedwisai P, Weluwanarak T, Wongsawang W, Suzuki H, Xuan X. Molecular epidemiology of bovine Babesia spp. and Theileria orientalis parasites in beef cattle from northern and northeastern Thailand. Parasitol Int.2016;65(1): 62-9.
 8. Poolkhetkit S, Chowattanapon W, Sungpradit S, Changbunjong T. Molecular Detection of Blood Protozoa in Ticks Collected from Cattle in the Buffer Zone of Sai Yok National Park, Thailand. Thai J Vet Med. 2015;45(4):619-25.
 9. Moonarmart W, Sungpradit S, Rawangchue T, Suphaphiphat K, Suksusieng S, Jirapattharasate C. Clinical history and hematological findings among canines with monocytic ehrlichiosis. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2014;45(1):157-66.
 10. Bunviboolvat P, Taechaarpornkul N, Saratham J, Sungpradit S,  Jirapattharasate C, Nakthong C,  Paisai L, Thongjui O, Boonmasawai S. Anthelmintic effects of ethanol extracts from pomegranate peels, mangosteen peels, and tamarind seeds on gastrointestinal nematode egg counts in lambs. Journal of Applied Animal Science 2013;6(2):39-50.
 11. Boonmasawai S, Sungpradit S, Jirapattharasate C, Nakthong C, Paisai L. Effects of alcoholic extract from Pomegranate (Punica granatumL.) peels on gastrointestinal nematode egg count in doe. Journal of Applied Animal Science 2013;6(2):27-37.
 12. Jirapattharasate C, Chatsiriwech J, Suksai P, Changbunjong T, Rawangchue T, Moonarmart W,  Sungpradit S. Identification of Ehrlichia spp in canines in Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Hygeine. 2012;43(4):964-8.
 13. Sungpradit S, Chatsuwan T, Nuchprayoon S. Susceptibility of Wolbachia, an endosymbiont of Brugia malayi microfilariae, to doxycycline determined by quantitative PCR assay. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2012;43(4):841-50.
 14. Changbunjong T, Weluwanarak T, Toawan N, Suksai P, Sedwisai P, Chamsai T, Jirapattharasate C, Sungpradit S, Samung Y, Ratanakorn PMosquito distribution and West Nile virus infection in zoos and in important sites of migratory and resident birds, Thailand.Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2012;268-72.
 15. Preativatanyou K, Sirisup N, Payungporn S, Poovorawan Y, Thavara U, Tawatsin A, Sungpradit S, Siriyasatien P. Mitochondrial DNA-based identification of some forensically important blowflies in Thailand. Forensic Sci Int. 2010;10;202(1-3):97-101.
 16. Sungpradit S and Nuchprayoon S. Wolbachia of arthropods and filarial nematodes: biology and applications. Chula Med J. 2010;54(6):605-21.
 17. Sanprasert S,Sungpradit S, Nuchprayoon S.Wolbachiaextraction method from filarial nematode for protein analysis. Chula Med J. 2010;54(6):537-47.
 18. Sungpradit S, Nuchprayoon S, Chatsuwan T. Cost-effectiveness analysis of alkaline lysis, MagNA Pure, and phenol-chloroform DNA extraction methods followed by measurement of single gene copy number using quantitative real-time PCR for Dirofilaria immitis microfilaria. Chula Med J. 2010;54(6):549-61.

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

นำเสนอผลงานวิจัย

 • Sungpradit S and Thiangtum K. Rabies Prevention and Control: How to Deal with Community Dogs and Cats using University-Community Engagement. The 4th Asiaengage Regional Conference 2018, November 26-28, 2018. The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand (oral presentation)
 • Sungpradit S, Lertsithichai S, Panichabhongse P, Martsri S, Tabkaew W, Ratanakorn P.One Health Approach Involving Rabies Control and Prevention in Thailand. The 10th International Conference on Emerging Infectious Diseases 2018, August 26-29, 2018. Omni Atlanta Hotel at CNN center, Atlanta, Georgia, USA (poster presentation)
 • Sungpradit S.One Health Workshop for Village Health Volunteers and Village Livestock Volunteers. The 5th Engagement Thailand Annual Conference July 11-13, 2018. Srinakharinwirot University, Thailand (poster presentation) 
 • Piromkij P, Sungpradit S, Taweethavonsawat P. In vitro effects of tetracycline and enrofloxacin on microfilaria motility of Dirofilaria immitis Proceedings of The 17th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2018: Research in Practice, April 25-27, 2018, Bangkok, Thailand. (Extended abstract and poster presentation)Thai J Vet Med suppl. 48: 2018. 69-70.
 • Sungpradit SOne Health Knowledge to Village Health Volunteers approach. The THOHUN Annual Conference August 21-22, 2017. Bliston Suwan Park View Hotel, Bangkok, Thailand. (oral presentation)
 • Sungpradit S, Ratanakorn P. Salaya Dog Shelter. The 4th Engagement Thailand Annual Conference July 5-7, 2017. Chulalongkorn University, Thailand. (oral presentation)
 • Sungpradit S, Hangsawek A, Chutasripanich S, Kammaled P, Moonarmart W. Type of Hepatozoon canis Isolate in Low and High Parasitemia. Proceedings of The 15th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2016: Research in Practice, April 20-22, 2016, Bangkok, Thailand. (Extended abstract and poster presentation)Thai J Vet Med suppl. 46: 2016. 377-79.
 • Sungpradit SThe implementation of “One Health” approach to Mahidol Community. The THOHUN Annual Conference May 22-23, 2014. Novotel on Siam Square Hotel, Bangkok, Thailand. (oral presentation)
 • Abdullah IN, Kibuuka R, Pelican K, Sungpradit S, Moonsom S, Saulan SF, Artama TW, Othman BH, Bejo SKB, Ismail NHB, Xuan LTT, Mlimbila J, Ntahobakulira I,Tushemerirwe F, Samuel WP, Denis TN, Tefera M Y, Marande SK, Langley D,Wingert D, Peck M, Nzietchueng S, Rwego I, Farnham M. Building One Health systems and capacity through problem/case-based teaching and learning. OHCEA’S 1st One Health Conference 2013, September, 23-27, Addis Ababa, Ethiopia. (poster presentation)
 • Sungpradit SMinet DSRatanakorn P. One Health Approach: From Mahidol World Rabies Day 2011 to Saiyok: Rabies-Free Zone 2013. The 4th Rabies in Asia Conference Sep 11-13, 2013. Bangkok, Thailand. (poster presentation)
 • Jaratsing P, Kaewpinit, Sungpradit S, Chansiri K. Heartworm DNA sensor kit. 41st International Exhibition of Inventions of Geneva Apr 10-14, 2013. Geneva, Switzerland. (poster presentation)
 • Suphapiphat K, Suksusieng S, Sungpradit S, Moonarmart W, Jirapattharasart CStudies on the clinical history and hematology of Ehrlichiosis in dog. VRVC2011 May 8-11, 2011. Impact Convention Center, Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand. (oral presentation)  
 • Tharavanij D, Wongpithayadisai S, Bumrong K, Yindee M, Sungpradit S, Arya N. An arthropod succession and decomposition of dog carcass in Kanchanaburi, Thailand. VRVC2011 May 8-11, 2011. Impact Convention Center, Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand.  (poster presentation)
 • Sungpradit SWildlife Forensic Entomology: Basics and Applications. 31st Thailand Wildlife Seminar December 16-17, 2010. Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkhen, Thailand. (oral presentation)
 • Bumrong K, Tharavanij D, Wongpithayadisai S, Yindee M, Sungpradit S, Arya N. Forensic entomology in wildlife conservation. 31st Thailand Wildlife Seminar December 16-17, 2010. Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkhen, Thailand. (poster presentation)
 • Nuchprayoon S, Sungpradit S, Bailey J, Jedlicka AE, Scott AL. Blood microfilarial-stage specific gene expression profile of Brugia malayi. 14thInternational Congress on Infectious Diseases March 9-12, 2010. James L. Knight International Center, Miami, Florida, USA. (poster presentation)
 • Sungpradit S, Bailey J, Jedlicka AE, Scott AL, Nuchprayoon S. Microarray-based analysis of the effect of doxycycline on Brugia malayimicrofilariae. 58th ASTMH meeting November 18-22, 2009. Marriott Wardman Park hotel, Washington DC, USA. (poster presentation)
 • Nuchprayoon S, Sungpradit S, Sanprasert V, Chatsuwan T. In vitro effect of antimicrobial drugs on the motility of Brugia malayi microfilariae and Wolbachia susceptibility determined by quantitative real-time polymerase chain reaction. The International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED 2009) February 13-16, 2009. Hilton Vienna Hotel, Vienna, Austria. (poster presentation)
 • Sungpradit S, Sangeiam S, Sanprasert S, Pamornsakda T, Lt. Col. Pooksrisuk W, Col. Somboonsin  S. Comparison of protective antibody levels againsthuman and equine toxoids by double antigen enzyme-linked immunosorbent assay. 14th VPAT Regional of Veterinary Congress April 27-30, 2008. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.  (poster presentation)
 • Sanprasert S, Sungpradit S, Nuchprayoon S.Wolbachiaextraction method from filarial nematode for protein analysis. Chula Medical Expo 2007. October 15-21, 2007. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. (poster presentation)
 • Chaichoune K, Tangsudjai S, Sariya L, Phonarkguen R, Pattanarangsan R, Boonyarittichaikij R, Sirimujalin R, Taweetavornsawas P, Sungpradit S,      Rattanakorn P. Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) analysis of cytochrome B gene of wild animals in Thailand. 6th Molecular Medicine 2006: From research to clinical practice. November 28-30, 2006. Institute of Molecular biology and Genetics, Nakhon-pathom, Thailand. (poster presentation)
 • Sungpradit S, Chatsuwan T, Nuchprayoon S. Effect of anti-rickettsia drugs on the microfilaria motility of Dirofilaria immitis. 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT.32). 10-October 12, 2006. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. (poster presentation)
 • Preativatanyou K, Sirisup N, Poovorawan Y, Thavara U, Tawatsin A, Tanthongchaiwiriya K, Sungpradit S, Siriyasatien P. Mitochondrial DNA identification of some forensically important blow flies in Thailand. Joint International Tropical Medicine Meeting 2005. November 30 - December 2, 2005. The Grand Hotel, Bangkok, Thailand. (poster presentation)

 

นวัตกรรม

 • Silver Medal “Heartworm DNA sensor test kit” 41st International Exhibition of Inventions of Geneva, April 10-14, 2013. In Palexpo of Geneva, Switzerland.

 

การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (ภายในประเทศ)

 • iCOMOS 2019. February 11-14, 2019, The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand.
 • LAWA 2018. March 21-22, 2018, Chicago resort, Khon Kaen, Thailand.  
 • The 48th Anniversary of Department of Parasitology, Siriraj Hospital International Conference. November 23-24, 2017, Bangkok, Thailand.  
 • Asian Neglected Tropical Disease Conference. NTDs without Borders: From Bench to Community. March 8-9, 2017, Pullman Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.  
 • The 15th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2016: Research in Practice, April 20-22, 2016, Bangkok, Thailand.
 • Workshop on Advanced Concept in Animal Welfare for Veterinary Teaching in Thailand, WSPA Asia 9-1o Jan 2012
 • Global Health Institute (GHI) Chiangmai, 30 Jan- 9 Feb 2012
 •  Conservation Medicine: Disease surveillance in wildlife. November 15-17, 2010. Faculty of Veterinary Science, Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom, Thailand.

 · The VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC) April 26-28, 2010. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

 • The 6th Seminar on Food- and Water-borne Parasitic Zoonoses (FBPZ6), incorporating the 3rd International Meeting on Gnathostomiasis. December 2-4, 2009. Centara Grand, Bangkok, Thailand.
 •  58thAmerican Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH). November 18-22, 2009. Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA. (poster presentation)  
 •  Pathogenesis and Immune Regulation in Helminth Infections. February 1-5, 2009. Granlibakken Resort and Conference Center, Tahoe city, California, USA.  
 •  6th Annual ASM Biodefense and Emerging Disease Research Meeting. February 24-27, 2008. The Baltimore Waterfront Marriott Hotel. Baltimore, Maryland, USA.  
 •  12th Triennial State of the Heartworm Symposium. July 13-14, 2007.  J.W. Marriott Hotel. Washington DC., USA.
 • 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT.32). October 10-12, 2006. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand (poster presentation)  
 • 43thThe RGJ seminar series. May 10, 2006. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (poster presentation)

พ.ศ. 2554 จำนวน 4 รายการ

1. MU SMART 30 พฤษภาคม 2554

2. ประชุมเครือข่ายปรสิต 6 มิถุนายน 2554

3. อบรม ISO 15189 14 กรกฎาคม 2554

4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอำนวย รุ่นที่ 3 21-22 กรกฎาคม 2554

การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (ต่างประเทศ)

 • Working with Parasite Database Resources. Bandar Sunway, Malaysia. (October 28 - November 2, 2018.
 • Postgraduate Continuing Education In Advanced Animal Welfare. Online course (March 6 – June 23, 2017) and workshop in Thailand. (April 24-28, 2017)
 • Communicating Environmental Issues through Education” and “Public Health Institute Global Health Program” training at Tufts University and University of Minnesota, United State of America. (May 20 - June 21, 2013)
 • Regional Meeting of Centres of Expertise in Tropical Diseases, Faridabad, Haryana, India 28-30 November 2011
 • Southeast Asian One Health University Network (2nd Deans Meeting), Hanoi, Vietnam, 6-7 December 2011
 • Training Course on Bioinformatics and Functional Genomics Applied to Insect Vectors of Human Diseases. WHO/TDR. Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand. (January 17 - 28, 2005)

การให้บริการวิชาการแก่สังคม / ชุมชน / วิทยากรให้หน่วยงาน

วิทยากรงานสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31 "นิติกีฏวิทยา สำหรับการศึกษาเบื้องต้นจากซากสัตว์" 16 ธันวาคม 2553

คณะกรรมการภายในคณะ

1. ประธานคณะทำงานส่งเสริมหน้าที่พลเมือง

2. ประธานคณะทำงานงานประชาสัมพันธ์

3. ประธานคณะทำงาน Southeast Asia One Health University Network

4. รองประธานคณะทำงานสวัสดิการ

5. โครงการบ้านรักหมาศาลายา

คณะกรรมการย่อย

1. วันม.มหิดลคนรักสัตว์

2. Open House

3. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “2010 Asian Pacific Animal Summit and Expo”

คณะกรรมการอื่น ๆ

1. จัดแถวนักศึกษารับเสด็จ งานวันรับปริญญา

2. วันเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก 2011