ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และพัฒนาคุณภาพ


2

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กฤษฎา ใจชื้น
                       
     วุฒิการศึกษา: ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(จุลชีววิทยา) 
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1514

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

-Virology
-Zoonotic Diseases
-Molecular Biology

 

Responsible Disciplines for Teaching:

-Veterinary Microbiology
-Veterinary Immunology
-Zoonoses

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ

1.Chaichoun K, WiriyaratW, PhonaknguenR, SariyaL, PrayoonwongN, TaowanN, Chakritbudsabong W, ChaisilpN, EiamampaiK, PhuttavatanaP, RatanakornP. (2013) Susceptibility of openbill storks (Anastomus oscitans) to highly pathogenic avian influenza virus subtype H5N1. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 442(5): 779-81.

2.Louisirirotchanakul S, Rojanasang P, Thakerngpol K, Choosrichom N., Chaichoun K, Pooruk P, Namsai A, Webster R, Puthavathana P. (2013) Electron micrographs of human and avian influenza viruses with high and low pathogenicity. Asian Biomedicine. 7(2): 155-167.

3.Siengsanan-Lamont J, Robertson ID, Blacksell SD, Ellis T, Saengchoowong S, Suwanpukdee S, Yongyuttawichai P, Cheewajorn K, Jangjaras J, Chaichoun K, Wiriyarat W, Ratanakorn P. (2013) A Study of risk factors for infection with HPAI H5N1 in small poultry farms in Thailand using a questionnaire survey. Zoonoses Public Health. 60(3):209-14.

4.Ratanakorn P, Wiratsudakul A, Wiriyarat W, Eiamampai K, Farmer AH, Webster RG, Chaichoune K, Suwanpakdee S, Pothieng D, Puthavathana P. (2012) Satellite tracking on the flyways of brown-headed gulls and their potential role in the spread of highly pathogenic avian influenza H5N1 virus. PLoS One. 7(11):e49939.

5.Kongchanagul A, Rodpothong P, Suriyapho P, Wiriyarat W, Chaichuen K, Suptawiwat O, Thitithanyanont A, Auewarakul P, Puthavathana(2012) Evolutionary changes in avian influenza H5N1 viruses in Thailand. Acta Virol. 56(3):257-9.

6.Sariya L, Chatsirivech J, Suksai P, Wiriyarat W, Songjaeng A, Tangsudjai S, Kanthasaewee O, Maikaew, U, Chaichoun K. (2012) Development of a SYBR Green I-based real-time PCR for detection of elephant endotheliotropic herpesvirus 1 infection in Asian elephants (Elephas maximus). J Virol Methods.185(1):160-5.

7.Hayashi T, Hiromoto Y, Chaichoun K, Patchimasiri T, Chakritbudsabong W, Prayoonwong N, Chaisilp N, Wiriyarat W, Parchariyanon S, Ratanakorn P, Uchida Y, Saito T. (2011) Host Cytokine Responses of Pigeons Infected with Highly Pathogenic Thai Avian Influenza Viruses of Subtype H5N1 Isolated from Wild Birds. PLoS One. 6(8):1-13.

8.Sariya L, Phormpiram P, Khocharin W, Tangsudjai S, Phonarkguen R, Rattanakorn P and Chaichoun K. (2011) Genetric analysis of beak and feather disease virus isolated from captive psittacine birds in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 42(4):851-8.

9.Hayashi T, ChaichounK, Patchimasiri T, Hiromoto Y, Kawasaki Y, Wiriyarat W, Parchariyanon S, Ratanakorn P, Uchida Y, Tsuda T, Saito T. (2011) Differential host gene responses in mice infected with two highly pathogenic avian influenza viruses of subtype H5N1 isolated from wild birds in Thailand. Virology. 412:9–18.

10.Siengsanan-Lamont J, Robertson I, Blacksell SD, Ellis T, Fenwick S, Saengchoowong S, Suwanpukdee S, Yongyuttawichai P, Sariya L, Prompiram P, Chaichoun K, Wiriyarat W, Pothieng D, Ratanakorn P. (2010) Virological and molecular epidemiological investigations into the role of wild birds in the epidemiology of influenza A/H5N1 in central Thailand. Vet Microbiol.148:213–8.

11.Wiriyarat W, Lerdsamran H, Pooruk P, Webster RG, Louisirirotchanakul S, Ratanakorn P, Chaichoun K, Nateerom K, Puthavathana P.Erythrocyte binding preference 1 of 16 subtypes of low pathogenic avian influenza and pandemic influenza A/2009 (H1N1) viruses. Vet Microbiol. 146(3-4): 346-9.

12.Changbunjong T, Weluwanarak T, Chamsai T, Sedwisai P, Ngamloephochit S, Suwanpakdee S, Yongyuttawichai P, Wiratsudakul A, K and Ratanakorn P. (2010) Occurrence of Ectoparasites on rodent in Sukhothai Province, Northern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 41(6): 1324-30.

13.SuksaiP, SangkachaiN, ChatsiriwechJ, KanthasaeweeO, SariyaL and Chaichoun K. (2010) Development of multiplex polymerase chain reaction for detection of feline haemotropic mycoplasma in bloods and tissue specimens. Southeast Asian J Trop Med Public Health.41(6):1447-53.

14.Monteerarat Y, Sakabe S, Ngamurulert S, Srichatraphimuk S, Jiamtom W, Chaichuen K, Thitithanyanont A, Permpikul P, Songserm T, Puthavathana P, Nidom CA, Mai LQ, Iwatsuki-Horimoto K, Kawaoka Y, Auewarakul P.Induction of TNF-alpha in human macrophages by avian and human influenza viruses. Arch Virol. 155(8):1273-9.

15.Changbunjong T, Jirapattharasate C, Buddhirongawatr R, Chewajon K, Charoenyongyoo P, Suwanapakdee S, Waengsothorn S, Triwitayakorn K, Chaichoun K and Ratanakorn P. (2010) Ectoparasitic fauna of birds, and Volant an non-Volant small mammals captured at Srinakarin Dam, Kanchanaburi, Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 41(3):526-35.

16.Watcharatanyatip K, Boonmoh S, Chaichoun K, Songserm T, Woratanti Mand Dharakul T. (2009) Multi-species detection of antibodies to influenza A viruses by a double-antigen sandwich ELISA. J Virol Methods.163(2):238-43.

17.Siengsanan J, Chaichoune K, Phonaknguen R, Sariya L, Prompiram P, Kocharin W, Tangsudjai S, Suwanpukdee S, Wiriyarat W, Pattanarangsan R, Robertson I, Blacksell SD and RatanakornP. (2009) Comparison of outbreaks of H5N1 highly pathogenic avian influenza in wildand poultry in Thailand. J Wildlife Dis. 45(3):740–7.

18.T, Ahmed SS, Rojanasthien S, Songserm T, Ratanakorn P, Chaichoun K, Kalpravidh W, Wongkasemjit S, Patchimasiri T, Chanachai K, Thanapongtham W, Chotinan S, Stegeman A and Nielen M. (2009) Ecological investigation of H5N1 avian influenza clusters on subdistrict level in Thailand. J Infect Diseases. 199:1-7. Kledmanee K, Suwanpakdee S, Krajangwong S, Buddhirongawatr R, Charoonrut P and Chaichoun K. (2009) Development of multiplex polymerase chain reaction for detection of Ehrlichia canis, Babesia spp. and Hepatozoon canis in canine bloods. Southeast Asian J Trop Med Public Health. Jan 40 (1):1-5.

19.Chaichoune K, Wiriyarat W, Thitithanyanont A, Phonarknguen R, Sariya L, Suwanpakdee S, Noimor T, Chatsurachai S, Suriyaphol P, Ungchusak K, Ratanakorn P, Webster RG, Thompson M, Auewarakul P, Puthavathana P. (2009) Indigenous sources of 2007-2008 H5N1 avian influenza outbreaks in Thailand. J Gen Virol. 90: 216-22.

20.Uchida Y, Chaichoune K, Wiriyarat W, Watanabe C, Hayashi T, Patchimasiri T, Nuansrichay B, Parchariyanon S, Okamatsu M, Tsukamoto K, Takemae N, Ratanakorn P, Yamaguchi S and Saito T. (2008) Molecular epidemiological analysis of highly pathogenic avian influenza H5N1 subtype isolated from poultry and wild bird in Thailand. Virus Research. 138(1-2):70-80.

21.Junjhon J, Lausumpao M, Supasa S, Noisakran S, Songjaeng A, Saraithong P, Chaichoun K, Utaipat U, Keelapang P, Kanjanahaluethai A, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit P, Sittisombut N. (2008) Differential modulation of prM cleavage, extracellular particle distribution and virus infectivity by conserved residues at non-furin consensus positions of dengue virus pr-M junction. J Virol. 82(21): 10776-91.

22.Chantratita W, Sukasem C, Kaewpongsri S, Srichunrusami C, Pairoj W, Thitithanyanont A, Chaichoune K, Ratanakron P, Songserm T, Damrongwatanapokin S, Landt O. (2008) Qualitative detection of avian influenza A (H5N1) viruses: A comparative evaluation of four real-time nucleic acid amplification methods. Mol Cell Probes. 22(5-6):287-93.

23.Suptawiwat O, Kongchanagul A, Chan-It W, Thitithanyanont A, Wiriyarat W, Chaichuen K, Songserm T, Suzuki Y, Puthavathana P, Auewarakul P. (2008) A simple screening assay for receptor switching of avian influenza viruses. J Clin Virol. 42(2):186-9.

24.Louisirirotchanakul S, Lerdsamran H, Wiriyarat W, Sangsiriwut K, Chaichoun K, Pooruk P, Songserm T, Kitphati R, Sawanpanyalert P, Komoltri C, Auewarakul P, Puthavathana P. (2007) Erythrocyte binding preference of avian influenza H5N1 viruses. J Clin Microbiol. 45(7):2284-6.

25.Auewarakul P, Sangsiriwut K, Chaichoun K, Thitithanyanont A, Wiriyarat W, Songserm T, Ponak-nguen R, Prasertsopon J, Pooruk P, Sawanpanyalert P, Ratanakorn P, Puthavathana P. (2007) Surveillance for reassortant virus by multiplex reverse transcription-PCR specific for eight genomic segments of avian influenza A H5N1 viruses. J Clin Microbiol. 45(5):1637-9.

26.Buddhirongawatr R, Tungsudjai S, Chaichoun K, Sangloung C, Tantawiwattananon N, Phonaknguen R, Sukthana Y. (2006) Detection of Toxolasma gondii in captive wild felids. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 37 Suppl 3:15-7.

27.Chumpolbanchorn K, Suemanotham N, Siripara N, Puyati B, Chaichoun K. (2006) The effect of temperature and UV light on infectivity of avian influenza virus (H5N1, Thai field strain) in chicken fecal manure. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 37(1):102-5.

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ

1. Sedwisai P, Changbunjong T, Chamsai T, Tangsudjai S, Rittem S, Weluwanarak T, Jiemtaweeboon S, Lekcharoen P, Tonchiangsai K, Triwitayakorn K, Waengsothorn S, Buddhirongawatr R. Chaichoun K. . Journal of Applied Animal Science 5(3):15-2.

2. Taowan NA, Ketchim N, Chaeiwattanarungruaegprisan S, Suksai P, Thaijongruk P and Chaichoun K. (2012) Development diploid cells from gill tissue of koi (Cyprinus carpio) and using to isolate koi herpesvirus. Journal Applied Animal Science 5(2):43-52.

3. Tangsudjai S, Malidang S, Phonarknguen S, Boonyarittichaikit R, Pattanarangsan R, Buddhirongawatr R and Chaichoun K. (2009) Feline leukemia virus (FeLV) in wild felids in Thailand during 2004-2005. Journal of Applied Animal Science. 2(2-3): 47-53.

4. Fungwitaya P, Bunlertcharoensuk A, Uttamaburana W, Sariya L, Chaichoun K, Ratanakorn P and Boonyarittichaikij R. (2009) Prevalence of psittacine beak and feather disease and avian polyomavirus disease infection in captive psittacines in the central part of Thailand by multiples polymerase chain reaction. Journal Applied Animal Science 2(3):33-41.

5. Charoenyongyoo P, Parnluk T, Chatsiriwech J, Suwanpakdee S, Suksai P, Boonyaritichaikj R, Sangkachai N, Taowan N, Phonaknguen R, Sariya L, Bhuddirongawatr R, Chaichoun K and Ratanakorn P. (2008) Systemic infection of feline calicivirus in tigers and lions. Journal Applied Animal Science1(3):47-53.

6. Junjhon J. Lausumpao M. Supasa S, Noisakran S, Songjaeng A, Saraithong P, Chaichoun K, Utaipat U, Keelapang P, Kanjanahaleuthai A, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit P, Sittisombut N. (2008) Modulation of prM cleavage, extracellular particle distribution and virus infectivity by conserved residues at dengue virus pr-M junction. Chiang Mai Medical Journal. 47(3) (Suppl): 9.

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

ชื่อโครงการที่เคยได้รับและกำลังได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ

1. Identification of Wild Animals in Thailand by Molecular Biology Methods TRF (2005-2006) Co-Principal investigator

2. Shedding of Influenza Viruses (H5N1) from Infected Thai Native Avian and Infected Wild-Birds. BIOTEC (2006-2007) Co-Principal investigator

3. Surveillance of AI virus in migratory and domestic bird populations and evaluation of their role in the spread of HPAI H5N1 virus. US-CDC (2007-2009) Investigator

4. Avian Influenza (H5H1) Viruses in Wild-Birds and Pet Birds TRF (2007-2008) Co-Principal investigator

5. Regional Network for Surveillance and Monitoring of Avian Influenza in Migratory Birds. International Development Research Center (IDRC), Canada. (2008-2010) Co-Principal investigator

6. Surveillance of emerging infectious diseases in wildlife trade to increase awareness for zoonoses prevention and wildlife conservation. International Development Research Center (IDRC), Canada. (2013-2015) Investigator