ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยอาจารย์


kripitch

 

     ชื่อ-สกุล: นายสัตวแพทย์ ไกรพิชญ์ สุธรรมมาภรณ์
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.(First Class Honours)  
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1513

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:
- พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pathology and Biomedicine)

 

Responsible Disciplines for Teaching:

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 1. Effects of behavior response on heart rate variability in health dogs

 

งานวิจัย

ผลงานวิจัย (ผู้วิจัยหลัก)

1. Sutummaporn, K and Tansatit, T (2008) Canine subcutaneous mast cell tumor diagnosis,grading and prognosis

2. Sutummaporn, K and Rungrassamee, W (2009) Intestinal bacterial identification of giant tiger shrimp Penaeus monodon

3. Sutummaporn, K., Jarumtummasiri, T., Osathanon, R., and Moonarmart, W. (2011) Effect of Stress on the Sympathovagal System in Healthy Dogs

ผลงานวิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)

1. Effects of behavior response on heart rate variability in health dogs

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

นำเสนอผลงานวิจัย

1. Intestinal bacterial identification of giant tiger shrimp Penaeus monodon Young Scientist and Technologist Programme : YSTP National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

2. Sutummaporn, K., Jarumtummasiri, T., Osathanon, R., and Moonarmart, W. (2011) Effect of Stress on the Sympathovagal System in Healthy Dogs. Oral presentation in the The VPAT Regional Veterinary Congress and The Asian Meeting of Animal Medicine Specialties, 8-11 May, 2011. Abstract.

อื่นๆ

1. Intestinal bacterial identification of giant tiger shrimp Penaeus monodon, Young Scientist and Technologist Programme : YSTP 2009, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

2. Effect of Stress on sympathovagal system in dogs, VPAT Regional Veterianry Congress 2011; Queen Sirikit National Conference Center, Bangkok, Thailand.

การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (ภายในประเทศ)

1. โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554

2. 8-11 May, 2011 The VPAT Regional Veterinary Congress and The Asian Meeting of Animal Medicine Specialties, 8-11 May, 2011

3. Young Scientist and Technologist Programme : YSTP National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)