ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


7

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.,M.Sc.(Microbiology)        
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1505

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Microbiology and Immunology
- Zoonoses and epidemiology

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Veterinary Immunology
- Veterinary Microbiology
- Veterinary Epidemiology
- Veterinary Research Methodology
- Zoonosis
- Field Practice I and II
- Clerkship in Veterinary Public Health I

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)