ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


12

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ นรสุทธิ์ บางภูมิ
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.D.V.M., M.S. (Animal Physiology),
                          Ph.D.(Veterinary Microbiology)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1542

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Molecular biology
- Microbiology/Immunology

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Veterinary Microbiology
- Veterinary Immunology

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Bangphoomi, N., Uema, A., Suki, T., Kato, K., Akashi, H., Horimoto, T. 2014. Akabane virus utilizes alternative endocytic pathway to entry mammalian cell lines. J Vet Med Sci. (Accepted)

2. Bangphoomi, N., Ishihara, Y., Uema, A., Suki, T., Kato, K., Akashi, H., Horimoto, T. Identification of bovine TRAK2 as a binding partner of AKAV NSm. (In preparation)

3. Mohamed, MY, Bangphoomi, N., Yamane, D., Suda, Y., Kato, K., Horimoto, T., Akashi, H. 2014. Physical interaction between bovine viral diarrhea virus nonstructural protein 4A and adenosine deaminase acting on RNA (ADAR). Arch Virol. [Epub ahead of print]

4. Bangphoomi, N., N. Chotchung, S. Arwasakulsuthi, W. Patsaduraks, W. Petkanchanapong, K. Imsilp and S. Prapong. 2007. Comparative physiology of dairy health during periparturient period effects of Thai mixed medicinal herbs. J. Thai Vet. Med. Assoc. 58 (2): 1-11.

 

งานวิจัย

นำเสนอผลงานวิจัย

1. Chotchung, N., N. Bangphoomi, W. Patsaduraks, T. Prapong, C. Salakid, K. Tancharoen, S. Parnneum, E. Songnam, S. Kumlert, T. Jaruwattananon, V. Phetkanchanapong and S. Prapong. 2007. Leptospira reservoir status in dairy cows and incidences of infection in dairy workers from small and medium dairy farm. In S. Prapong, ed. Veterinary Medicine and Livestock Development Annual Conference 33. ed. The Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage.

2. Saelim, N., N. Limpithaporn, S Saiyood, C. Suriya, N. chotchung, N. Bangphoomi and S. Prapong. 2006. Identifying Leptospira serovars in dairy cows from small farms in Kanchanaburi by MAT method, pp. 155-159. In S. Prapong, ed. Veterinary Medicine and Livestock Development Annual
Conference 32. ed. The Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage. ISBN 974-9995-99-6.

3. Methaluk, P., S. Lertphoompanya, P. Petchmueng, W. Pongnarai, C. Salakid, N. Phungphosop, N. Bangphoomi, D. SuwanChareon, and S. Prapong. 2005. Leptospira antibody titer and Leptospires DNA detection in urine sample from dairy cows during prepartum, calving and postpartum, pp. 1-10. In S. Prapong, ed. Veterinary Medicine and Livestock Development Annual Conference 31. ed. The Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage. ISBN 974-93674-2-1.

4. Bangphoomi N., P. Prateepthaintong , A. Punthanaprated, N. Charoenwanan, A. Tongkonguam, S. Sasemsuwan and K. Sanittham. 2005. The preoperative administration of intravenous carprofen reduces postoperative pain in dogs undergoing orthopedic surgery. IMT-GT Conference on Mathematics, Statistics and Their Applications 1. ed. Medan, Indonesia.

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

 1.Bangphoomi, N., Uema, A., Akashi, H. Akabane virus, In: Manual of Security Sensitive Microbials and Toxins. CRC press.