ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


24

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ศักดิโชต คิมสกุลเวช
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M. , M.S.( Physiology )         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1522

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Physiology of  neurology and urinary systems

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Body Structure and Function of Neurology
- Respiratory and Urinary systems

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)