บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสัตว์เล็ก

รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง

รองศาสตราจารย์


walasinee.sak@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1400
รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์

รองศาสตราจารย์


sukanya.man@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2216
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.น.สพ.พิงพล จรูญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


phingphol.cha@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2235
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


maturawan.tun@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2211
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


duangthip.cha@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2227
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


rungrote.osa@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2219
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


jeerawat.soo@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2224
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สพ.ญ.นวรัตน์ ประไพวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


nawarus.pra@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2218
รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.ดร.สพ.ญ.ปณิธิ สุโข

อาจารย์


panithi.suk@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2256
รายละเอียดเพิ่มเติม

สพ.ญ.กนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์

ผู้ช่วยอาจารย์


kanokwan.sut@mahidol.ac.th
02-441-5242-4
รายละเอียดเพิ่มเติม

สพ.ญ.ปิยะฉัฐ แสงสว่างค์

ผู้ช่วยอาจารย์


piyachat.sae@mahidol.ac.th
02-441-5242-4
รายละเอียดเพิ่มเติม

สพ.ญ.ปัญญกมล จันทรสาขา

ผู้ช่วยอาจารย์


panyakamol.cha@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2244
รายละเอียดเพิ่มเติม

น.สพ.พุทธิพันธุ์ จันทร์งาม

ผู้ช่วยอาจารย์


phuttipan.cha@mahidol.ac.th
02-441-5242-4
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ต่อ 2210

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.