บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่น

ผศ.ดร.สพ.ญ.รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


roschong.boo@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2221
รายละเอียดเพิ่มเติม

น.สพ.ภุมเมศ ชุ่มชาติ

ผู้ช่วยอาจารย์


poommate.cho@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2133
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ต่อ 2210

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.