บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสัตว์เคี้ยวเอื้อง

รศ.ดร.น.สพ.บรรลือ กรมาทิตย์สุข

รองศาสตราจารย์


bunlue.kor@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1537
รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์

รองศาสตราจารย์


jitkamol.tha@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1528
รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.สพ.ญ.สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข

รองศาสตราจารย์


sudsaijai.kor@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1531
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


chowalit.nak@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1518
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ต่อ 2210

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.