บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสัตว์น้ำ

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศิริมานะพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


wanna.sir@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1520
รายละเอียดเพิ่มเติม

สพ.ญ.รังสิมา สุจิตโตสกุล

ผู้ช่วยอาจารย์


rangsima.suj@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ -
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวพอฤทัย ช้างบุญมี

นักวิทยาศาสตร์


phoruthai.cha@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1416
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวพรจิตร โตมอญ

พนักงานทั่วไป


pornjit.tho@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1416
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ต่อ 2210

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.