บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสุกร

รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ

รองศาสตราจารย์


kampon.kae@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1526
รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน์

รองศาสตราจารย์


panida.chn@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2229
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


dusit.lao@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1511
รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.สพ.ญ.สิริพร ตัณฑเวส

อาจารย์


siriporn.tan@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2228
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ต่อ 2210

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.