บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

ผศ.ดร.ณฐารินทร์ งามวงศ์สถิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


natharin.nga@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1106
รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล้น

อาจารย์


khuanwalai.mal@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2246
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ต่อ 2210

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.