บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสัตว์ปีก

อ.สพ.ญ.พัชราภรณ์ ขำพิมพ์

อาจารย์


pacharaporn.ana@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2203
รายละเอียดเพิ่มเติม

น.สพ.สุรพัฒน์ ลีวัฒนาไพศาล

ผู้ช่วยอาจารย์


surapatana.lee@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2212
รายละเอียดเพิ่มเติม

น.สพ.ชวาล ชูวัฒนขจร

ผู้ช่วยอาจารย์


schwann.chu@mahidol.ac.th
02-441-5242-4
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ต่อ 2210

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.