บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดและควบคุมโรค

รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล

รองศาสตราจารย์


anuwat.wir@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2207
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศรินทร์ สุวรรณภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


sarin.suw@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1201
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ต่อ 2210

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.