บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาทัศนวินิจฉัย

รศ.ดร.น.สพ.สมเกียรติ ห้วยจันทึก

รองศาสตราจารย์


somkiat.hua@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2213
รายละเอียดเพิ่มเติม

สพ.ญ.สุพัตรา กิจไพรบูลย์

ผู้ช่วยอาจารย์


supatta.kij@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2240
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ต่อ 2210

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.