บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริหารและธุรการ

นางสาวกาญจณา ประสงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


kanjana.prg@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2210
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายศรายุทธ เอี่ยมคง

พนักงานประจำห้องทดลอง ส.2


sarayut.aig@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1802
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ต่อ 2210

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.