บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวหน้าศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ

สพ.ญ.ณิชารีย์ อินทร์คำ

นักวิจัย ระดับ 1


nicharee.inc@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 1201
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ

  02-441-5242-4

  จันทร์ – ศุกร์     08.30 – 16.30น.