6 คำถาม COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง

     "6 คำถาม COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง" แปลและสรุปจาก World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) Advisory Document (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) โดย ผศ.นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ และ อ.ดร.นายสัตวแพทย์เนติ์ ตันประดิษฐ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved