6 คำถาม COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง

     "6 คำถาม COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง" แปลและสรุปจาก World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) Advisory Document (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) โดย ผศ.นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ และ อ.ดร.นายสัตวแพทย์เนติ์ ตันประดิษฐ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved