คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับเจ้าของแมวและผู้ที่ใกล้ชิดกับแมว

ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับเจ้าของแมวและผู้ที่ใกล้ชิดกับแมว สืบเนื่องจากข่าวการตรวจพบเชื้อ coronavirus (SARs-CoV-2) ในอุจจาระของแมวที่ประเทศเบลเยี่ยม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น.)
covid-19
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved