คลินิกสัตว์น้ำ

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับการตรวจ

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอคิวนัด

น.สพ.เกียรติศักดิ์ จุ้ยปาน

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอคิวนัด

prawporn

สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรักษ์

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved