คลินิกสัตว์น้ำ

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับการตรวจ

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศิริมานะพงษ์

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอคิวนัด

น.สพ.เกียรติศักดิ์ จุ้ยปาน

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอคิวนัด

สพ.ญ.รังสิมา  สุจิตโตสกุล

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved