คลินิกโรคช่องปากและทันตกรรม

เปิดให้บริการ วันพฤหัสและวันศุกร์ เวลา 09.00-11.30น.
(สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยอายุรกรรมทั่วไปก่อนเท่านั้น)

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 11.30 น.

สพ.ญ.พัชมนต์ สุพันธ์นวภัทร

วันศุกร์ เวลา 09.00 - 11.30 น.

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved