คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

เปิดให้บริการ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30น.
(สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยอายุรกรรมทั่วไปก่อนเท่านั้น)

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.30 น.

สพ.ญ.ทิพยวดี จุ้ยปาน

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอคิวนัด

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved