Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561

Rate this item
(0 votes)

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องพยัคฆ์ไกรสี (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์

          ทั้งนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอภาพรวมของคณะกรรมการตรวจประเมิน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. และร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยขอความร่วมมือแต่งกายชุดสูทของคณะฯ

 

edpx

Read 196 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 04:54
คุณอยู่ที่: หน้าแรก