Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลด้านโภชนาการของสุนัขและร่วมออกนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย

Read 39 times
คุณอยู่ที่: หน้าแรก