Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

PrasupalanHospital

คลินิกปศุสัตว์และสัตว์ป่า

         หน่วยสัตว์ป่วยในให้บริการรับฝากสัตว์ป่วยเพื่อการรักษาและวินิจฉัย รวมถึงสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องได้รับยา สารน้ำ อาหารและการติดตามผลการรักษาแบบต่อเนื่อง โดยมีผู้ช่วยสัตวแพทยย์เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องอาหาร กรณีสัตว์ไม่สามารถเดินได้แเองหรือการให้อาหารแบบปกติ และน้ำกินตามที่แพทย์สั่ง ที่พักสัตว์ป่วยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นในส่วนของสุนัขและแมว และยังมีการแยกในส่วนของสัตว์ป่วยที่ติดเชื้อด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดการการรักษารวมถึงการควรคุมโรคซึ่งแต่ละตัวที่พักอยู่ในหน่วยสัตว์ป่วยในนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นจากการพิจารณาของสัตวแพทย์ที่ดูแลอาการป่วยอยู่หากสัตว์ป่วยมีอาการดีขึ้นและอยู่ในภาวะที่เจ้าของสัตว์สามารถดูแลต่อได้

          สัตวแพทย์จะทำการแจ้งให้เจ้าของมารับสัตว์ป่่วยเพื่อนำไปดูแลต่อที่บ้าน ในกรณีที่เจ้าของสัตว์มีความประสงค์มาทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อประกอบพิจารณาอาการป่วย สามารถฝากไว้ในหน่วยนี้ได้เช่นกัน โดยจะมีสัตวแพทย์ให้การดูแลสัตว์ป่วยทุกวันอย่างใกล้ชิด

โรคที่พบบ่อยในหน่วยสัตว์ป่วยใน

- โรคไข้หัดสุนัข

- โรคลำไส้อักเสบ

- แผลเรื้อรัง / แผลติดเชื้อ

- ดูแลหลังการผ่าตัด

- โรคไตวาย

คุณอยู่ที่: หน้าแรก สัตว์ป่วยใน