Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HatHeader

โครงการอบรมการถักหมวกไหมพรมเพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

          บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการอบรมการถักโครเชต์เบื้องต้น และนำผลงานที่ได้ ได้แก่หมวกไหมพรม ไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจาก ผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดแ และฉายแสง ขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อสิ่งของจำเป็นบางอย่าง โดยเฉพาะหมวกไหมพรม การมอบสิ่งของเหล่านี้ช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ ลดการพึ่งพาบุคคลอื่นถึงแม้จะเป็นคนในครอบครัวของผู้ป่วยเองก็ตาม ลดปัญหาในการดำเนินชีวิต ในครอบครัว ในการทำงาน ตามโครงการส่งต่อรอยยิ้ม ของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

           IMG 0418 IMG 0420 IMG 0415

โครงการดนตรีสร้างสุข

          คณะทำงานเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งร่างกาย และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยทางคณะทำงานฯ จะจัดกิจกรรมอันประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีโดยใช้เครื่องดนตรีไทยร่วมกับเครื่องดนตรีสากลในการบรรเลง และเลี้ยงอาหารกลางวัน

 P1 P2 P3
 P4 P5 P6

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการอื่นๆ