คลินิกโรคระบบประสาทและ
ศัลยกรรมไขสันหลัง

เปิดให้บริการ วันจันทร์–วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 09.00-15.30น.
(สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยอายุรกรรมทั่วไปก่อนเท่านั้น)

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

วันอังคาร เวลา 09.00 - 15.30 น.

น.สพ.สุริยา ตันติเสรีพัฒนา

วันพุธและวันเสาร์
เวลา 09.00 - 15.30 น.

สพ.ญ.นันทพร บัวแย้ม

วันจันทร์และวันพฤหัสบดึ
เวลา 09.00 - 15.30 น.

สพ.ญ.สุนิสา สงวนพรรค

วันอังคาร เวลา 09.00 - 15.30 น.

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved