หน่วยสัตว์ป่วยนอก

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

สพ.ญ.สุณี  น่วมนวล

หัวหน้าหน่วยสัตว์ป่วยนอก

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved