กิจกรรมสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6
- เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวัยทำงาน
- เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การวางตัวและมารยาทในการเข้าสังคม
- การลงทุนและการบริหารเงิน
ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1301 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป จากคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล นักวางแผนการเงินและการลงทุน มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้
21apr
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved