คลินิกปฐมภูมิ (คลินิก ม.มหิดลคนรักสัตว์)

(ตั้งอยู่ ณ บริเวณใกล้กับทางเข้ามหาวิทยาลัยมหิดล ประตู 6 ถนนศาลายา-นครชัยศรี)
เวลาทำการ วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 20.30น.

free website templates

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

สพ.ญ.วิภาสิริ เมฆศรีสวรรค์

หัวหน้าคลินิกปฐมภูมิ

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved