ประกวดตั้งชื่อวารสารรายปีของคณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมการประกวดตั้งชื่อวารสารรายปีของคณะฯ
ขยายเวลาการประกวด ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 โดยสามารถส่งชื่อเพื่อเข้าร่วมประกวดได้ทาง https://forms.gle/H4tCm65ucV6Zy2Up9
ประกวดตั้งชื่อวารสารคณะฯ
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved