รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทย์ฯ รอบที่ 3 (กสพท.) และกำหนดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อและกำหนดกิจกรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รอบที่ 3 (กสพท.) ปีการศึกษา 2565

เพิ่มเติม

กำหนดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

เพิ่มเติม
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved