คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง

เปิดให้บริการ
วันจันทร์และพฤหัส เวลา 09.00-15.30 น.
 (สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยอายุรกรรมทั่วไปก่อนเท่านั้น)

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

สพ.ญ.นันทพร บัวแย้ม

วันจันทร์และวันพฤหัสบดี
เวลา 09.00 - 15.30 น.

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved