คลินิกวินิจฉัยด้วยเครื่องคลื่นความถี่สูง (ultrasound diagnosis)

เปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-15.30น.
วันศุกร์ เวลา 09.00-11.30น.
 (สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยอายุรกรรมทั่วไปก่อนเท่านั้น)

สัตวแพทย์ประจำหน่วย

สพ.ญ.พัชร์รวี ตั้งประเสริฐ

วันจันทร์
เวลา 09.00 - 15.30 น.

สพ.ญ.พฤกษา จุฬพันธ์ทอง

วันอังคารและวันพุธ
เวลา 09.00 - 15.30 น.

อ.น.สพ.กฤติน ช่วยชู

วันพฤหัสบดี
เวลา 09.00 - 15.30 น.

วันศุกร์
เวลา 09.00 - 11.30 น.

สพ.ญ.สิริภัทร รัศมีจันทร์

กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอคิวนัด

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved