คณะสัตวแพทยศาสตร์เซ็น MOU กับ USGS ในการดำเนินการศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ The USGS – National Wildlife Health Center (USGS – NWHC) โดยมี Dr. Jonathan Sleeman ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าฯ (Center Director of the USGS-NWHC) และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในการนี้ทางคณะฯ ได้จัดประชุมเพื่อดำเนินการโครงการ OIE Twinning Program ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ (Thailand – National Wildlife Health Center) และศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ

ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2562 คณะทำงานจาก the USGS – NWHC ได้เข้าพบศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ตัวแทนคณะสัตวแพทย์ได้พาคณะทำงานดังกล่าว เข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ OIE Twinning Program ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ The USGS – National Wildlife Health Center (USGS – NWHC) ต่อไป