ขอเชิญเจ้าของสุนัขที่มีปัญหาหลอดลมตีบ (Tracheal collapse) นำสุนัขของท่านเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเจ้าของสุนัขที่มีปัญหาหลอดลมตีบ (Tracheal collapse) นำสุนัขของท่านเข้าร่วมงานวิจัย  “การใช้สารสกัด EAB-227 ในการเสริมการจัดการภาวะท่อลมตีบแคบในสุนัข (Marine Lipid Extract EAB-227: An Additional Therapy to Manage Tracheal Collapse in the Dog)” 
สุนัขจะได้รับการตรวจสุขภาพ เลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และติดตามอาการของหลอดลมตีบทางรังสีวิทยา
สถานที่ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะการศึกษา 8 สัปดาห์ 
สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นสพ.วสุธร ยังวนิชเศรษฐ โทร. 089-737-9083
Tracheal collapse
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved