ขอเชิญเจ้าของสุนัขที่มีปัญหาท่อลมใหญ่ตีบ (Tracheal collapse) นำสุนัขของท่านเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขที่มีปัญหาท่อลมใหญ่ตีบ (Tracheal collapse) เข้าร่วมงานวิจัย "การเสริมสารสกัด EAB-277 ในการจัดการภาวะท่อลมใหญ่ตีบแคบในสุนัข" โดยสุนัขจะได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และได้รับการติดตามอาการของโรคหลอดลมตีบทางรังสีวิทยา

สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นสพ.วสุธร ยังวนิชเศรษฐ โทร. 089-737-9083

Tracheal collapse
Contact us

999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand

Telephone

Faculty of Veterinary Science : 02-441-5242
Prasu Arthorn Veterinary Teaching Hospital : 02-441-5245-6
Livestock and Wildlife Hospital : 034-585-101-3
Fax : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved