ขอเชิญเจ้าของสุนัขที่มีปัญหาท่อลมใหญ่ตีบ (Tracheal collapse) นำสุนัขของท่านเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขที่มีปัญหาท่อลมใหญ่ตีบ (Tracheal collapse) เข้าร่วมงานวิจัย "การเสริมสารสกัด EAB-277 ในการจัดการภาวะท่อลมใหญ่ตีบแคบในสุนัข" โดยสุนัขจะได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และได้รับการติดตามอาการของโรคหลอดลมตีบทางรังสีวิทยา

สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นสพ.วสุธร ยังวนิชเศรษฐ โทร. 089-737-9083

Tracheal collapse
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved