ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : 999 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
Faculty of Veterinary Science, Mahidol University Salaya Campus
Address : 999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand
Tel:+66 2 441 5242
Fax:+66 2 441 0937
e-mail : vswww@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใต้สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
 โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร02-441-5242 0-2441-5246
 โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน034-585-101-30-3458-5098
 ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ0-2441-5238 0-2441-5238
 ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์0-2441-0933 0-2441-0933
 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข0-2441-5242 ต่อ 2210-
 ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์0-2441-5242 ต่อ 1544-
 สำนักงานคณบดี0-2441-5242-40-2441-0937
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved