ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

mahidol game 2020

มหิดลเกมส์ 2563

การแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 “มหิดลเกมส” รัก ณ มหิดล เกมส

14 ก.พ. - 27 มี.ค. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล

seminar

สัมมนาวิชาการ เรื่อง "โรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2"

สัมมนาวิชาการ เรื่อง "โรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว All you need to know about gastrointestinal disease in dogs and cats" ครั้งที่ 2

19 ก.พ. 2563

ณ ห้องประชุมปานเทพ รัตนากร ชั้น 5 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ข่าวกิจกรรม

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved