ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

all you need to know

ประกาศเลื่อน !! สัมมนาวิชาการ "โรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว"

จากสถานการณ์ไวรัส COVID19 ในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกท่าน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานสัมมนา “โรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว”
จากเดิมวันพุธที่ 18 มีนาคม และ 8 เมษายน 2563 เลื่อนเป็นเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2563
(ท่านใดที่มีความประสงค์จะยกเลิกการสมัครเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ vetmuseminar@gmail.com)

*เลื่อนการจัดงาน

-

Research Spotlight

ข่าวกิจกรรม

ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved