ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้า-ออก มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง โรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว (All you need to know about gastrointestinal disease in dogs and cats)

โดย อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต , ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์  โอสถานนท์ , อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี  เกษมสันต์

20 มกราคม 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

Research Spotlight

ข่าวกิจกรรม

ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

คลิปวีดีโอสัมมนาย้อนหลัง

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved