ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขอเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ผ่านทาง Facebook live
ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ลิ้งค์รับชม https://www.facebook.com/groups/MUVSParentInduction2020

29 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00 – 12.00 น.

facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

Research Spotlight

ข่าวกิจกรรม

ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved