6 ความเชื่อผิดๆถูกๆเกี่ยวกับหมา

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ We Mahidol ขอเชิญทุกท่านร่วมไขความจริง กับความเชื่อ 6 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องหมา ที่เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอๆ
โดย อ.ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม อาจารย์ประจำภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาเล่าให้เราฟังว่า เรื่องไหนจริง เรื่องไหนไม่จริง เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับ

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved