การดำเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การขับเคลื่อนตามมาตรฐานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 7 ตัวชี้วัด

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved