สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรหนึ่งที่มีนักศึกษาเป็นสมาชิก โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาเป็นผู้ดูแล โดยสโมสรนักศึกษาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา หรือระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรที่ดูแล วางแผน และดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การประสาน/ดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
 1. ค่ายฟ้าหม่นกันภัย รถไฟ ไทรโยค (ค่ายน้องใหม่)
 2. โครงการขายสินค้าราคาถูกแก่นักศึกษาใหม่
 3. งานรักน้องของมหาวิทยาลัย
 4. กิจกรรมประชุมเชียร์-สอนน้องร้องเพลง
 5. พิธีไหว้ครูและทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์
 6. กิจกรรมจัดซุ้มรับปริญญา
 7. เบิกฟ้ากิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์
 8. ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องร่วมอนุรักษ์
 9. งานวันมหิดล
 10. กีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์
 11. กิจกรรม VETDAY VETNIGHT
 12. กีฬาสี่มุมมอ
 13. ค่ายฟ้าหม่นคนดี
 14. งาน ม.มหิดลคนรักสัตว์
 15. ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย
 16. กิจกรรม Thanks พี่
 17. กิจกรรม Bye senior
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved