สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อชมรม : สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mahidol University Veterinary Alumni Association (MUVET Alumni)
สถานที่ตั้ง : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์
     1.ส่งเสริมความรู้วิชาชีพสัตวแพทย์ให้แก่สมาชิก
     2.รักษาสิทธิอันชอบธรรมของสมาชิกซึ่งไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ
     3.ส่งเสริมความสามัคคีให้มีขึ้นในระหว่างสัตวแพทย์
     4.เป็นศูนย์รวมเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพอีกทั้งยังเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร
     5.ให้ความร่วมมือกับคณะ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     6.เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลจากศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved