หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

การรับสมัครนักศึกษา

การรับนักศึกษาระบบ TCAS

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรงร่วมกัน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับคณะฯและระเบียบข้อบังคับ

การจัดการศึกษา

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937