ประกวดราคาราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคา

รายการวันประกาศยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์วันเปิดซองหมายเหตุ
- ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน23 พ.ย. 6123 พ.ย. 61 - 03 ธ.ค. 61-ประกาศ
- ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน3 ธค. 614 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61-ประกาศ
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved