ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ข้อตกลงการใช้

  1. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่าน
  2. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บตามเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงการใช้แล้ว

Captcha
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : 999 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
Faculty of Veterinary Science, Mahidol University Salaya Campus
Address : 999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand
Tel:+66 2 441 5242
Fax:+66 2 441 0937
e-mail : vswww@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใต้สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
 โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร 02-441-5245-6  02-441-5246
 โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 034-585-101-3 034-585-098
 ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ 02-441-5238  02-441-5238
 ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 02-441-0933  02-441-0933
 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 02-441-5242 ต่อ 2210 -
 ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 02-441-5242 ต่อ 1544 -
 สำนักงานคณบดี 02-441-5242-4 02-441-0937
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved