ประกาศความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร ?
คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ วัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของคุณ ผ่านทาง web browser ในขณะที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของคุณ

ใช้คุกกี้อย่างไร ?
ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชม โดยทำให้สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และในบางกรณีจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ

คุกกี้ที่ใช้ แบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้
1.Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำคุณในระหว่างที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
2.Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าคุณจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ จดจำคุณและการตั้งค่าต่าง ๆ เมื่อกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ มีรายละเอียดดังนี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้บริการในบางส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งาน คุณสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้นถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุณจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร
บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่คุณใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากคุณทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved